Tuesday, 9 November 2010

L is for love: iedvesmai

L is for love: iedvesmai: "Kādu rītu Vombats pamodās un jutās tik laimīgs, ka vajadzēja nostāties uz galvas. Labi, ka viņa galvas virsa bija plakana, tāpēc viņš varēja..."

No comments: