Friday, 19 February 2010

arc en ciel


Ak shodien táds pavasaris Parízé! 10 grádi, saule, Eifelítis, un més trís draudzenes savá pastaigá ar mazo Matiasu un ratinjiem!
Un péc pastaigas, skrienot uz skolu, jo ká jau vienmér més kavéjám, sáka lít lietus, un saule un táds pavasara siltums... un debesís varavíksne!

No comments: