Friday, 29 October 2010


Pie manis bija Magda atbraukusi no Troyes!

Tad nu es atkal jau izstaigáju visu Parízi ar kájám, iegádájos dažus foršus, bet neparedzētus pirkumus, bet kopumā bija forši! xx

No comments: